Vanliga frågor och svar

Sök e-medier

Vanliga frågor & svar

För utförliga instruktioner om hur man lånar e-böcker och e-ljudböcker gå till:

Så lånar du e-böcker

Så lånar du e-ljudböcker


E-böcker
 

 

Vad är en e-bok?

En e-bok är en bok som har överförts till elektroniskt format så att du kan läsa texten direkt på din dator, surfplatta, mobiltelefon eller på en särskild läsplatta.

Tillbaka
 

Hur lånar jag en e-bok?

Se instruktion här för hur du lånar e-böcker.

Tillbaka
 

Vad är ett Adobe-ID?

När du installerar ett program för att läsa e-böcker blir du ombedd att skapa ett Adobe-ID. Det gör du här. Det är gratis och tar bara ett par minuter. Du behöver bara göra det första gången. Med ett Adobe-ID kan du läsa din kopieringsskyddade e-bok på upp till sex olika enheter genom att ange samma Adobe-ID på alla. Läs mer om detta på Adobes sida här. Om du glömmer bort lösenordet till ditt Adobe-ID kan du skapa ett nytt genom att gå till Adobes sida, klicka på "Logga in" och sedan på "Har du glömt lösenordet?"

Tillbaka
 

Hur lämnar jag tillbaka en e-bok?

Du behöver inte lämna tillbaka boken, utan den upphör automatiskt att fungera när lånetiden går ut. Boken kan heller inte återlämnas innan dess, lånetiden är alltid 28 dagar. Använd inte funktionen "Återlämna" el dyl. Eftersom lån inte kan återlämnas i förväg leder detta enbart till att programmet inte längre kommer att vilja öppna boken, men lånet är fortfarande registrerat hos ditt bibliotek.

Tillbaka
 

Hur kommer jag åt de e-böcker jag lånat?

Du kan alltid se vilka böcker du lånat, hur lång lånetid du har kvar, och hämta dem på nytt via Mina sidor eller i appen Biblio. Du kan antingen ladda ner dem till valfri enhet, eller läsa boken direkt i din webbläsare.

Tillbaka
 

Hur lång är lånetiden för e-boken?

Lånetiden är 28 dagar från tillfället då du lånar boken.

Tillbaka
 

Jag har lämnat tillbaka e-boken men kan fortfarande inte låna. Varför?

Det går inte att återlämna en e-bok för att få ett nytt lån. Du kan låna tre e-böcker/e-ljudböcker per vecka och kan alltså låna en ny när en vecka gått från ditt första lån. Vissa läsprogram som Bluefire Reader och Adobe Digital Editions har funktioner för återlämning med namn som "Return item" eller "Return borrowed item". Dessa har ingen koppling till bibliotekets system och vi avråder från att använda dem.
Böckerna får stämpeln återlämnade och det kan bli problem att ladda ner samma bok igen.

Istället för att använda "återlämna" är det bättre att radera e-boken från ditt läsprogram när lånetiden har gått ut. För att radera din lånade
e-bok ska du alltid välja alternativ med namn som "Delete" eller "Remove from library". Därefter kan du låna e-boken igen.

Tillbaka
 

Jag är inloggad, men det står ändå att boken inte är tillgänglig?

Detta kan bero på flera saker
Du kan ha lånat maximalt antal böcker för den här perioden; kontrollera gärna under Mina lån hur många böcker du har innestående.
Just den här boken är för tillfället inte tillgänglig för utlån. Det kan bero på att förlaget har valt att inte längre tillåta utlån av just den titeln.

Tillbaka
 

Varför får jag bara låna ett visst antal böcker?

Biblioteket har beslutat att begränsa antalet e-bokslån till 3 e-böcker/e-ljudböcker per vecka då budgeten inte tillåter ett obegränsat antal
e-bokslån.  (Maxantalet lån är nu utökat till 6 lån per vecka tills vidare)

Tillbaka

Vilka böcker finns?

Sortimentet för digitala böcker innehåller både skön- och facklitteratur samt barn- och ungdomsböcker från de flesta svenska förlag. I dagsläget erbjuder vi huvudsakligen svenskspråkig (och en del engelskspråkig) litteratur. Det är förlagen som bestämmer vilka böcker som ska ges ut som e-böcker och när de ska släppas. De allra flesta nya svenska böcker släpps idag som e-böcker, och ett flertal projekt pågår för att digitalisera äldre titlar. Biblioteken kan dock inte erbjuda lån av alla de e-böcker som ges ut eftersom vissa e-böcker kostar oss mer än vad som är förenligt med vår budget.

Tillbaka
 

Vad innebär de olika formaten?

EPUB är standardformatet för e-böcker. Det är ett så kallat flödande format, vilket gör att texten anpassar sig till den skärmstorlek, textstorlek och typsnitt som du använder. Detta gör att böcker i EPUB är mycket väl anpassade för att läsa på mobila enheter, t ex surplattor och Smartphones.

PDF är ett digitalt format som i första hand är avsett för utskrift, men som även används för e-böcker. PDF är ett statiskt format, vilket innebär att sidan ser likadan ut oavsett skärmstorlek, vilket kan göra e-boken svårläst på små skärmar.

Tillbaka
 

Hur stor är en e-bok?

En vanlig roman är i regel mellan 250 kB och 1 MB stor. Faktaböcker med många bilder blir ofta lite större.

Tillbaka
 

Kan jag låna om en e-bok?

Ja, du kan låna om en e-bok efter att lånetiden om 28 dagar har gått ut. Låna helt enkelt samma bok en gång till. Det kommer dock att räknas som ett nytt lån, så bokmärken etc sparas i regel inte.

Tillbaka
 

Kan jag skriva ut min e-bok på skrivaren?

Nej, e-böcker är tänkta för läsning på skärm.

Tillbaka

Språk