Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Nynäshamns biblioteks webbplats

Nynäshamns bibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vi är medvetna om att det finns vissa brister.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bibliotek.nynashamn.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till biblioteket@nynashamn.se eller kontakta oss på telefon, 08-520 683 10.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till biblioteket.nynashamn.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 • Kontraster mellan text och bakgrund behöver ökas på vissa ställen.(WCAG 1.4.3 (AA))
   
 • Det förekommer att tabeller används för styling. (R83)
   
 • Det förekommer att tabordningen är felaktig. (WCAG A 2.4.3)
   
 • Otillräcklig markering av tabfokus. (WCAG AA 2.4.7)
   
 • Dynamisk lista har dubbla länkar. (WCAG A 2.4.4)
   
 • Huvudmenyn har duplicerade ID. (Ogiltig HTML)
   
 • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. (WCAG A 1.3.2)
   
 • Det förekommer rubriktexter som inte är kodade som rubriker. (WCAG A 1.3.2, AA 3.2.4)
   
 • Webbplatsen har en automatisk sidomladdning i både inloggat och utloggat läge
   
 • Det förekommer kontrastfel i vissa forumlär, bland annat i inskrivningsformuläret för ny låntagare (WCAG AA 1.4.11)

Vi och vår webbleverantör arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 23 september 2020.

Oskäligt betungande anpassning

Axiell Sverige och Nynäshamns bibliotek åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
   
 • Bildcheckbox

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av bibliotek.nynashamn.se. Granskning har skett med följande digitala verktyg:

 • WAVE Evaluation Tool 
   
 • Web Developer.

Senaste bedömningen gjordes i juni 2020.

Webbplatsen publicerades första gången 15 juni 2017.

Redogörelsen uppdaterades 15 juni 2020.

Språk

Nynäshamns bibliotek

Ösmo bibliotek

Sorunda bibliotek

Kulturbussen

Besök oss i sociala medier

Nynäshamns kommun