Litteraturpedagogen

Sök för barn & unga

Litteraturpedagogen - Bokoteket

Litteraturpedagog Anna Edgren                
Kontakt: anna.edgren@nynashamn.se
08-520 683 19  
                         
Mitt övergripande uppdrag är att verka för utökad språkutveckling och läsinspiration. Mina målgrupper i Nynäshamns kommun är barn och ungdomar, deras föräldrar och lärare på förskolor och grundskolor. 

Jag besöker förskolegrupper och skolklasser och har sagostunder och bokpresentationer.  

Jag deltar gärna på föräldramöten och talar bl.a om hur böcker, sång, rim, ramsor, lekar m.m är fantastiskt bra verktyg för att främja språkutvecklingen.   

Två omfattande uppdrag är mitt arbete med bokpåsar och skollådor.

Bokotekets kataloger   

Brytiga böcker (pdf)   

Nyheter i Bokotekets katalog! (pdf)

Läs eller ladda ner Bokotekets skollådor i olika ålderskategorier:

12-15 år
9-12 år
6-9 år         

Förskolans temalådor:           

Temalådor - förskolan (pdf)               

Språksatsningens bokpåsar

Som en del av Språksatsningen i Nynäshamns kommun har jag fått köpa in och sammanställa bokpåsarna. De delas ut till alla förskolor i kommunal regi. Syftet är att böcker ska finnas lättillgängliga och föräldrarna och barn ska kunna låna med dem hem från förskolan. 

Varje förskoleavdelning har ca 10 bokpåsar. Till barn som har annat modersmål än svenska finns det i stor utsträckning bokpåsar med böcker på deras språk. Bokpåsarna har två åldersindelningar. 1-2 år för de yngsta och 3-5 år för de äldre.  

Varje bokpåse innehåller 4-5 böcker. Totalt finns det i dagsläget 909 bokpåsar med totalt 3300 böcker. Till barn med annat modersmål än svenska finns 35 språk representerade i 169 påsar. Tanken är att de byts ut med 1 - 1,5 års mellanrum mellan förskolorna. Förhoppningen är att bokpåsarna ska inspirera till mer läsning, ge ett varierat utbud av böcker och resultera i fler besök på kommunens bibliotek. I varje bokpåse finns en folder där jag skrivit om språkutvecklingen och ger information om aktiviteter på Nynäshamns bibliotek.

Bokotekets skollådor

 Bokotekets skollådor finns som en resurs till grundskolorna i kommunen. I dagsläget finns det  150 lådor. De är anpassade till åldrarna 6-15 år. I varje låda finns ca 30 böcker. Urvalet, till största delen skönlitteratur, har till viss del skett i samarbete med pedagoger i Nynäshamns kommun. Vissa innehåller 30 ex. av samma titel medan andra lådor har blandat innehåll. Med varje låda medföljer kort information, boklista och utvärdering. Efter hand ska de kompletteras med tips och idéer till arbetssätt från mig. Även de pedagoger som använder lådorna välkomnas att lämna idéer och erfarenheter så att en "idébank" skapas. 

Lådorna bokas genom kontakt med mig och sker genom bibliotekets lånesystem BOOK-IT. Lånetiden är 6 veckor. Möjlighet till förlängning finns om ingen annan låntagare står på kö. Dock är lådorna ej tänkta som termins- eller läsårslån. En katalog har delats ut till skolorna.

Enkäter
Vad tycker barn, föräldrar och personal på förskolorna om bokpåsarna?
Här kan du läsa sammanställningarna av de enkäter som gjordes hösten 2016.

Föräldraenkäten (pdf)

Personalenkäten (pdf)

Klicka här så kan du läsa mer om mina uppdrag (pdf).

Språk

Nynäshamns bibliotek

Vårens aktiviteter på Nynäshamns bibliotek (pdf)

Ösmo bibliotek

Sorunda bibliotek

Kulturbussen

  • 08 - 520 68320
  • eller 076 - 125 83 20
Mer information om Kulturbussen

Besök oss i sociala medier