Folkrörelsearkivet

Folkrörelsearkivet

Skogsmulle, Friluftsfrämjandet i Nynäshamn

I folkrörelsearkivet får kommunens föreningar förvara sitt arkivmaterial gratis under säkra former. Det är också en naturlig förvaring av arkiv från föreningar som läggs ner. Föreningarnas handlingar blir sökbara både för föreningen själv och för andra intresserade, t ex forskare och allmänhet. I arkivet finns handlingar från alla sorters föreningar - politiska, kulturella, idrotts- och friluftsföreningar, nykterhetsföreningar mm. I folkrörelsearkivet finns även företagsarkiv, gårdsarkiv och personarkiv.

Det går att söka efter olika arkiv i folkrörelsearkivet på sidan Arkivregister Stockholm län. Klicka på länken så kommer du till sidan. Välj "Nynäshamns bild- och folkrörelsearkiv" i fältet Institution.

Vill du att din förenings historia ska försvinna?

Offentliga myndigheter är enligt arkivlagen skyldiga att lämna in sina handlingar till arkiven. Något liknande regelverk finns inte för ideella föreningar, vilket kan leda till att material som kan vara värdefullt för forskningen försvinner eller förstörs. Ett föreningsarkiv är ett kulturarv som har mycket att berätta för kommande generationer om en förenings verksamhet. Det är en del av vårt lands historia och föreningsarkiven i vår kommun är en viktigt del av Nynäshamn kommuns historia.
En sida ur Arne Janssons fotoalbum

Är ert föreningsarkiv utspritt på många händer,  t ex hos tidigare ordförande eller sekreterare, så är det viktigt att samla in dessa handlingar innan de går förlorade. Ett samlat, välvårdat, rätt förvarat och lätt åtkomligt föreningsarkiv är en guldgruva om till exempel föreningen ska jubilera eller ta fram en jubileumsskrift.

Alla arkiv som skänks eller deponeras i Nynäshamns folkrörelsearkiv är sökbara på den här webbsidan.

Ordna, vårda och bevara din förenings historia

1. Samla ihop alla handlingarna som utgör föreningens arkiv.
2. Har handlingar från flera olika föreningar blandats ihop - skiljs dessa åt. Varje förenings arkiv förtecknas för sig.
3. Grovsortera efter varje typ av handling - protokoll för sig, räkenskaper för sig och så vidare.  

Detta bör man spara

Allt material skapat av den egna föreningen. Är ni osäkra, spara hellre för mycket än för lite. Se till att någon eller några har ansvaret för arkivet i er förening och att det förvaras sammanhållet och kompletteras efter hand.

Protokoll från den egna föreningen. Även sektions- och kommittéeprotokoll. Bevara alltid det undertecknade originalet och alla bilagor.

Verksamhets- och revisionsberättelser i undertecknade original

Medlemsförteckningar

Stadgar, avtal, kontrakt och ekonomisk redovisning

Korrespondens - inkommande brev, skrivelser, kopior av utgående brev

Övriga handlingar efter egen bedömning, t ex fotografier, pressklipp

Här kan du skriva ut tips och råd om hur man ordnar sitt föreningsarkiv.

Språk

Nynäshamns bibliotek

Ösmo bibliotek

Sorunda bibliotek

Höstens aktiviteter på Sorunda bibliotek (pdf) 

Kulturbussen

Turlista höstterminen 2019