Hoppa till innehåll
Bildarkivet Bildarkivet
Språk Språk
svenska svenska English English
Nynäshamns bildarkiv
Nynäshamns bildarkiv med folkrörelsearkivet

Arkivet har hand om historiska fotografier och dokument från Nynäshamns kommun. Det är fotografier, kartor, ritningar, tidningsklipp mm som belyser kommunens historia. Bildarkivet omfattar ca 100 000 bilder. En del av bilderna kan du söka på Nynäshamns bildarkiv. Klicka på den här länken för att komma till databasen.

På bibliotekets blogg Salongen finns också kortare artiklar kring olika bilder ur arkivet.

I arkivet finns också en avdelning som kallas folkrörelsearkivet. Här får kommunens föreningar förvara sitt arkivmaterial gratis under säkra former. Ca 245 föreningar har hittills utnyttjat den möjligheten. I folkrörelsearkivet finns även arkiv efter personer och företag. Här kan du söka efter olika arkiv i folkrörelsearkivet. Välj "Nynäshamns bild- och folkrörelsearkiv" i fältet Institution.

Vem som helst får komma och titta i arkivet efter överenskommelse med Emma Palmér. Tel 520 683 18 eller 520 683 12, emma.palmer@nynashamn.se. Bild- och folkrörelsearkivet ligger i Nynäshamns bibliotek.

Välkomna!


Vad finns i arkivet?

Bildsamlingen innehåller fotografier från Nynäshamns kommun. De flesta bilderna är tagna från Nynäshamns tätort, men det finns även från andra delar av kommunen - Ösmo, Sorunda, Landsort m fl. De äldsta fotografierna är från slutet av 1800-talet. I bildarkivet finns också alla de porträtt och gruppbilder som Atelier Ekegren fotograferade under sin långa verksamhetsperiod i Nynäshamn från 1907 till 1970-talets början.

I arkivet är bilderna sorterade på olika kvarter eller gator i Nynäshamn. Utanför tätorten är de sorterade på byn eller gården. Det finns också olika ämnesrubriker, t ex idrott, skolor, handel, yrken och arbetsplatser, föreningsliv. Sedan några år finns ett särkilt bildarkiv från Telegrafverkets verkstäder i Nynäshamn deponerat i arkivet.

Bebyggelse

Centralgatan i Nynäshamn, taget några år in på 1900-talet. Bilden är tagen ungefär från nuvarande korsningen Fredsgatan-Centralgatan mot kyrkberget. Kyrkan är ännu inte byggd då detta fotografi är taget. Foto Atelier Ekegren. Bildnr 32

Korsningen Centralgatan-Fredsgatan, ca 1902


Konsumhuset på Centralgatan 11, byggt 1912. Bilden är tagen från Lövlundsvägen i korsningen Mörbyvägen-Centralgatan. Det stiliga Konsumhuset revs vid mitten av 1960-talet och ersattes av det då moderna Domus, som står där än idag. Foto Atelier Ekegren. Bildnr 606

Konsum, Centralgatan 11, 1920-tal


Parti av Ösmo, tidigt 1900-tal. Järnvägen och Ösmo station till höger i bilden. Bildnr 259

Parti av Ösmo, ca 1900

Yrken och industrier

Arbetare vid AB Stathmos, omkring 1910-15. Stathmos tillverkade vågar och tog över verkstadslokalerna efter I O Holmers Mekaniska verkstad 1911. Verkstaden gick i konkurs 1925. Foto okänd. Bildnr 653

Interiör Stathmos


Handel

Affärsinteriör från Nya Jernboden på Centralgatan 11, troligen 1920-tal. Foto Atelier Ekegren. Bildnr 292

Interiör från Nya Jernboden, 1920-tal


Nöjen, sport och fritid

En grupp glada teateramatörer. Bilden tagen 6/1 1927. Var det årets nyårsrevy? Bildnr 711

Teateramatörer, 1920-tal

Strand Restaurang från luften år 1933. Denna numera sägenomspunna restaurang låg naturskönt på klipporna vid Strandvägen, men utsikt över Gårdsfjärden mot Bedarön och Yttre gården. Bildnr 151

Strand Restaurang från luften, ca 1930-tal 


OS-kappseglingarna i juli 1912 i Nynäshamn. Vy över den provisoriska bryggan i hamnen. Foto Atelier Ekegren. Bildnr 269
 

Trehörningsviken vid de olympiska kappseglingarna 1912


Porträtt, gruppbilder och skolklasser


Flickor i skolkök, Viaskolan. Fröken hette Zetterlund. Bilden tagen i slutet av 1920-talet. Foto Atelier Ekegren. Bildnr 397
 

Kartor och ritningar

Ritning till nybyggnad å tomt n:r 1, Kv. Ärlan, Nynäshamn. 22/3 1932
 

Hjälp
Kvällsöppet i BildarkivetKvällsöppet i bildarkivet tisdag 2/5 kl 16-19.

Det är dygnetrunt öppet på Bildarkivets databas - titta in på www.nynamnshamnsbildarkiv.se