Sök

Translate

På den här sidan hittar du information om hur du översätter informationen på bibliotek.nynashamn.se till andra språk.

On this page you will find information on how to translate bibliotek.nynashamn.se into other languages.

Översätt

Såhär gör du för att översätta informationen på bibliotek.nynashamn.se till ett annat språk:

  • Kopiera texten du vill översätta.
  • Gå till translate.google.com och klistra in texten.
  • Välj vilket språk du vill översätta till.

Translate

Here's how to translate the information on bibliotek.nynashamn.se into another language:

  • Copy the text from the webpage you want to translate.
  • Go to translate.google.com and paste the text.
  • Choose the language you want to translate into.

Språk