Bildarkivet

Nynäshamns bildarkiv och folkrörelsearkivet

Arkivet har hand om historiska fotografier och dokument från Nynäshamns kommun.

Nynäshamns bild- och folkrörelsearkiv innehåller historiska bilder från slutet av 1800-talet och fram till idag. Det rör sig om ungefär 100 000 fotografier. Arkivet innehåller också andra historiska dokument som till exempel kartor, ritningar och tidningsklipp. I arkivet finns en avdelning som kallas Folkrörelsearkivet. Här får kommunens föreningar förvara sitt arkivmaterial gratis under säkra former. 

Bild- och folkrörelsearkivet ligger i Nynäshamns bibliotek. Vem som helst får besöka arkivet efter överenskommelse med Emma Palmér. Tel 520 683 18 eller 520 683 12, emma.palmer@nynashamn.se

En del av bilderna kan du söka på hemsidan: Nynäshamns bildarkiv. På bibliotekets blogg Salongen finns kortare artiklar kring olika bilder ur arkivet: Salongen.

Mer information om folkrörelsearkivet: Så fungerar Folkrörelsearkivet.
Man ror båt.

Språk