Just nu i Konsthallen

Fyra konstnärer - Margaretha Eriksson Abenius, Anna Kraft, Olivera Savic Popovic och Lisa Trägårdh.

Pågår 30 september– 30 oktober 2021

På vår utställning i Nynäshamns konsthall visar vi både äldre och nyare verk. Det är verk i måleri, skulptur, textil och keramik. Liksom vid tidigare tillfällen när vi ställt ut tillsammans vill vi med våra olika utgångspunkter, uttryck, material och tekniker bygga en helhet och ett sammanhang men också att verken speglar varandra så att "samtal" dem emellan uppstår. 

Konsthallen har samma öppettider som biblioteket, för aktuella öppettider klicka på länken. 

 

Margaretha Eriksson Abenius

Arbetar mest med olika textila tekniker som tryck, måleri, tovning, broderi och rör sig i gränslandet mellan konst och konsthantverk. Margaretha blandar gärna olika tekniker och prövar sig fram tills hon hittar intressanta lösningar och uttryck. Hon återanvänder ofta material som i sig själv har något att berätta. Bilderna och objekten handlar om stort och smått, en fågel, en tröja, ett hål i isen, svarta hål och själar…

Anna Kraft

Målar i både olja och akryl och använder sig av skiktmåleri. Anna inspireras av natur, människan i naturen och drömmar av olika slag. Även måleriet självt föder nya tankar och idéer. Under arbetets gång skapas abstrakta former och förnimmelser av objekt som ett slags inre landskap. Transparenta former, tankar och idéer blir synliggjorda men inte klart uttalade.

Olivera Savic Popovic

Tystnad, vithet, ljus, mörker, tyngd, lätthet, hårdhet, mjukhet är det som Olivera strävar efter att uttrycka genom sina skulpturer. Det rena, enkla och reducerade formspråket är hennes slutmål. Arbetet som utforskar kontrasterna kan leda oss till fundamentala tankar om livet och om möjligheter och förutsättningar att göra livsavgörande val.

Lisa Trägårdh

Arbetar huvudsakligen med lergodslera. Lisa drejar brukskeramik i mindre serier och använder sig av lergodslerans färgområden, med infärgade engober och glasyrer med enkel eller ingen dekor. Även i hennes större byggda keramiska former, är den samlade kärlformen utgångspunkten. Vare sig den är öppen...som i de större faten...eller sluten, helt eller delvis, i mer skulpturala former. I dessa arbeten använder sig Lisa av andra bränntekniker, som svartbränning och rakubränning.

Sök

Språk