Just nu i Konsthallen

Swedish Blue I - Fotografier av Thomas H Johnsson

Vernissage lördag 22 januari kl 11 till 14. 

Kl 13 samtal mellan fotografen Thomas H Johnsson och konsthallens Emma Palmér. 

Pågår 22 januari till  och med 12 februari 2022. 

OBS! Max 15 personer kan vistas i konsthallen samtidigt.

Det samtida Sverige verkar allt som oftast handla om våra storstäder. Ändå är det utanför storstäderna den största delen av befolkningen lever.

Fotografi nr 012 av Thomas H Johnsson

Precis när Thomas H Johnssons arbete ”Swedish Blue I” var hängt och skulle premiäröppna på Arbetets museum i Norrköping slog pandemin till med full kraft. Strikta restriktioner tvingade utställningen att stänga redan efter någon vecka. Och alla fotografierna har i princip legat nerpackade i transportboxar sedan våren 2020. Tills nu, då den öppnas i Nynäshamns konsthall den 22 januari. 

Utställningen innehåller över hundra fotografiska verk. Fotografierna är tagna med Hasselbladskamera med negativ färgfilm. Med en speciell mörkrumsteknik skapas ett egenartat kontrastlöst och motsägelsefullt uttryck som ställer frågor om verklighetsbegreppets objektiva ställning.

– Arbeta analogt är en långsam metod som jag sympatiserar med. Och kanske är uttryckets form en reaktion i en tid där mycket ska dra åt det spektakulära och glittrigt förföriska. Jag vet inte. Men kan konstatera att ”Swedish Blue I” har en dov och krävande ton som överensstämmer min uppfattning av det vardagliga och hemtama, det vi ständigt ser men sällan reflekterar över, men också det vackra i det lilla. Jag tror på att skildra det man har en genuin och personlig relation till, berättar Thomas H Johnsson.

”Swedish Blue I” är en fotografisk undersökning av dagens anonyma Sverige. Och utställningens kärna är brinnande aktuell då bristande resurser till landsorterna debatteras flitigt.

– Det är givetvis komplext. Småorter blir närmast satta på undantag när samhälleliga funktioner centraliseras till storstäderna. Det går inte att bortse ifrån. Men ”Swedish Blue I” är inte glesbygdspolitik eller en objektiv och geografisk heltäckande skildring. Snarare gestaltar fotografierna ett personligt känslomässigt och mentalt tillstånd med starka beröringspunkter till begrepp som identitet och hem. Det är inte min ambition att förklara någonting. Men som uppväxt i en småstad och numera bosatt på landsbygden kan jag inte förneka att känslan av tystnad och stagnation har bitit sig fast. Att tiden har stannat. Och att livet pågår någon annanstans. Vilket givetvis är en illusion. säger Thomas H Johnsson.

Fotografi nr 017 av Thomas H Johnsson”Swedish Blue I” har genomgående fått väldigt bra respons. Utöver att Nordiska museet belönade Johnsson med KW Guller-stipendiet har det internationella fotomagasinet KATALOG publicerat delar av materialet. SVT:s kulturprogram ”Sverige” gjorde ett långt reportage. Och Dagens Nyheters konstkritiker Dan Jönsson skrev i en helsides recension.

Om man ser till Johnssons under åren samlade produktion är det nästan uteslutande närmiljön som gestaltats. Efter den uppmärksammade och avslutade trilogin från Landskrona, där han också är född och uppvuxen, har Johnsson vänt blicken mot Sveriges småsamhällen. I tidigare böcker och utställningar har det oftast varit fokus på småbild och svart vit fotografi.

Om Thomas H Johnsson

Thomas H Johnsson är fotokonstnär som ställt ut nationellt och internationellt. Kulturskribent och kritiker för dagspress (exempelvis HD/Sydsvenskan). Han är aktiv föreläsare och workshopledare inom fotografi. Grundade fotoutbildningen på Fridhems Folkhögskola. Och var sedan start konstnärlig ledare för Landskrona Foto Festival (t.o.m. 2015). Han har mottagit flertalet utmärkelser såsom Landskrona Kulturpris, HD Kulturpris, FFiM´s fotografpris, tilldelats NUDOK-diplomet av Nordiska museet, samt nominerats till Scanpix Stora Fotopris. Johnsson har också erhållit flera stipendier som exempelvis arbetsstipendium från både Sveriges Författarfond och Statens Konstnärsnämnd. 2018 mottog han KW Gullers stipendium för ”för förtjänstfulla insatser på det dokumentära fotografiets område” av Nordiska Museet i Stockholm.

Johnsson har fått produktionsstöd från Aftonbladets grundare Lars Hiertas minnesfond och filmstöd från Film i Skåne och Film i Jämtland. Han har givit ut fem böcker och producerat en hel del utställningar som exempelvis på Kulturen i Lund, Landskrona Konsthall, Galleri LaLoge i Paris, Malmö Museer, Nordens Hus i Reykjavik och på Stadsmuseet i Bitola, för att nämna ett urval. Han har även producerat dokumentärfilmer som visats på exempelvis Göteborg Internationella Film Festival och på Sveriges Television. 2015 bosatte han sig på den skånska landsbygden där han nu har sin bas och där han verkar ifrån. För Johnsson är det viktigt med lokal förankring och sitter därför som representant för fotografi i Region Skånes kreativa råd.Thomas H Johnsson fotograferad av Martin BogrenPorträttfoto: Martin Bogren

Sök

Språk