Tidigare i Konsthallen

Tidigare i Konsthallen

De två senaste årens konstutställningar.

Fotoutställning: Stora Vika - ett stycke historia. Industriort i folkhemmet 1946-1981

21-29 april 2022.

Fotoutställningen med historiska fotografier och texter som handlar om Stora Vikas historia mellan åren 1946 och 1981. I utställningen visades hundratals fotografier från cementfabriken, folkliv, föreningsliv, bostäder, personer och gruppbilder och mycket mer.  

I utställningen visades också skulpturer i Stora Vikamarmor av Sam Westerholm och Kjell Westerholm, konstnärer uppvuxna i Stora Vika. 

Lördag 23 april visning av filmen "Svårtillgängliga platser - Stora Vika" om cementfabriken och brukssamhället gjord av Stockholms Länsmuseum. Länk till Stockholms Länsmuseum och filmen finns här. 

Sammanställd och producerad av Sture Rosengren och Kurt Ulfves.
 


Swedish Blue I - Fotografier av Thomas H Johnsson

22 januari till  och med 12 februari 2022. 


Utställningen innehåller över hundra fotografiska verk. Fotografierna är tagna med Hasselbladskamera med negativ färgfilm. Med en speciell mörkrumsteknik skapas ett egenartat kontrastlöst och motsägelsefullt uttryck som ställer frågor om verklighetsbegreppets objektiva ställning.

– Arbeta analogt är en långsam metod som jag sympatiserar med. Och kanske är uttryckets form en reaktion i en tid där mycket ska dra åt det spektakulära och glittrigt förföriska. Jag vet inte. Men kan konstatera att ”Swedish Blue I” har en dov och krävande ton som överensstämmer min uppfattning av det vardagliga och hemtama, det vi ständigt ser men sällan reflekterar över, men också det vackra i det lilla. Jag tror på att skildra det man har en genuin och personlig relation till, berättar Thomas H Johnsson.

Fotografi nr 012 av Thomas H Johnsson”Swedish Blue I” är en fotografisk undersökning av dagens anonyma Sverige. Men ”Swedish Blue I” är inte glesbygdspolitik eller en objektiv och geografisk heltäckande skildring. Snarare gestaltar fotografierna ett personligt känslomässigt och mentalt tillstånd med starka beröringspunkter till begrepp som identitet och hem. Det är inte min ambition att förklara någonting. Men som uppväxt i en småstad och numera bosatt på landsbygden kan jag inte förneka att känslan av tystnad och stagnation har bitit sig fast. Att tiden har stannat. Och att livet pågår någon annanstans. Vilket givetvis är en illusion. säger Thomas H Johnsson.

Thomas H Johnsson är fotokonstnär, kulturskribent och kritiker för dagspress. Han är aktiv föreläsare och workshopledare inom fotografi. Han har även producerat dokumentärfilmer som visats på exempelvis Göteborg Internationella Film Festival och på Sveriges Television. 

 

Landskap - verk ur Nynäshamns kommuns konstsamling. 

9 december 2021 - 15 januari 2022 

Utställningen består av ett urval konstverk på temat Landskap.

Konstnärer har skildrat landskap i alla tider. De har varit realistiska sommarhagar, romantiska alptoppar och poetiska skogsgläntor i skymning. Landskapen har varit föreställande och abstrakta, tecknade, målade och grafiska. Som betraktare förnimmer vi igenkänning, välbehag eller rädsla när konsten möter våra egna inre bilder av landskap.

Konstverken i utställningen visar bredd av olika tekniker som måleri, teckning, grafik, fotografi och textil. Konstnärerna är verksamma idag eller har verkat tidigare, under de senaste hundra åren. 

Konstverken som visas har köpts in till kommunens samling av så kallad lös konstnärlig utsmyckning. De lånas ut till de kommunala verksamheterna - kontor, korridorer, fikarum, sammanträdesrum, mottagningsrum med flera ställen. När de inte är utlånade är de förvarade i ett magasin i väntan på utlåning. Verken som visas är både sådana som hänger uppe i verksamheterna och sådana som vi hämtat i magasinet. 

Oljemålning av Osep Maidanjuk

Oljemålning av Osep Maidanjuk(1886-1961), 1932. 


Fyra konstnärer -

Margaretha Eriksson Abenius, Anna Kraft, Olivera Savic Popovic och Lisa Trägårdh.

30 september– 30 oktober 2021

På vår utställning i Nynäshamns konsthall visar vi både äldre och nyare verk. Det är verk i måleri, skulptur, textil och keramik. Liksom vid tidigare tillfällen när vi ställt ut tillsammans vill vi med våra olika utgångspunkter, uttryck, material och tekniker bygga en helhet och ett sammanhang men också att verken speglar varandra så att "samtal" dem emellan uppstår. 

Margaretha Eriksson Abenius arbetar mest med olika textila tekniker som tryck, måleri, tovning, broderi och rör sig i gränslandet mellan konst och konsthantverk. 

Anna Kraft målar i både olja och akryl och använder sig av skiktmåleri. Anna inspireras av natur, människan i naturen och drömmar av olika slag.

Olivera Savic Popovic - tystnad, vithet, ljus, mörker, tyngd, lätthet, hårdhet, mjukhet är det som Olivera strävar efter att uttrycka genom sina skulpturer. 

Lisa Trägårdh arbetar huvudsakligen med lergodslera. Lisa drejar brukskeramik i mindre serier och använder sig av lergodslerans färgområden, med infärgade engober och glasyrer med enkel eller ingen dekor.
 

 

Sök

Språk