Lånevillkor under corona

  • Max antal omlån tre. Gränsen för antalet omlån gäller återigen från 25 augusti.
  • 7-dagarslån går att låna om
  • DVD-filmer går att låna om
  • Inga förseningsavgifter
  • Lånetiden är som tidigare fyra veckor.
  • E-böcker: maxantalet lån i veckan är sex lån istället för tre.
  • Film via Cineasterna: maxantalet lån i veckan är tio lån.

Sök

Språk