Lånehistorikavtal

Dina lån är hemliga. Vi talar inte om för någon vad du har lånat. När du har lämnat tillbaka en bok och betalat eventuella avgifter kopplade till boken försvinner alla uppgifter om vad du har lånat. Vi kan inte se vad du har lånat tidigare om du inte specifikt har valt tilläggstjänsten Lånehistorik. Detta gör du här via hemsidan eller med hjälp av bibliotekspersonalen på biblioteket. Du kan när som helst ta bort tillägget och då försvinner din historik. Se mer om hantering av dina uppgifter i det Allmänna avtalet.

Vill du veta mer?

Kontakta biblioteket, e-post: biblioteket@nynashamn.se

Sök

Språk