Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Såhär hanterar vi dina personuppgifter.

Från den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen i Sverige och resten av EU. Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka din personliga integritet och rätt till skydd av dina personuppgifter. Därför vill vi informera om hur vi hanterar dina uppgifter.

När du får ett bibliotekskort behöver vi ha dina personuppgifter (t.ex. personnummer, namn, adress och telefonnummer). Vi behöver uppgifterna för att kunna hantera lån och andra bibliotekstjänster som du får tillgång till genom ditt bibliotekskort. Vi sparar uppgifterna i vårt låntagarregister. Låntagarregistret är gemensamt för fyra kommuner: Södertälje, Salem, Nynäshamn och Nykvarn.
Vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) artikel 6.1 punkt b.

Dina personuppgifter uppdateras mot folkbokföringen under den tid du är låntagare hos biblioteken. Om du inte lånat något på 3 år kommer dina uppgifter att gallras från vårt register.

Om vi lämnar dina uppgifter vidare till en samarbetspartner, till exempel en leverantör av systemtjänster, skriver vi ett avtal med dem. Det kallas personuppgiftsbiträdesavtal. Avtalet garanterar att leverantören bara får använda dina uppgifter för de bibliotekstjänster vi kommit överens om. De får inte heller sprida uppgifterna vidare.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilken information vi har om dig. Det kallas att få ett registerutdrag. Du får registerutdraget inom en månad. Skulle det ta längre tid får du veta orsaken till förseningen.

Du kan också begära att felaktiga uppgifter rättas, och att uppgifterna begränsas eller tas bort. För att kunna ta bort alla uppgifter om dig i vårt register behöver du lämna tillbaka det du har lånat och betala eventuella avgifter.

Vill du få ett registerutdrag, begära att uppgifter rättas eller invända mot behandlingen, kontakta:
Kultur-fritidsnamnden@nynashamn.se

Du har också rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Vill du veta mer?

Kontakta kommunens dataskyddsombud: Maria Ekstedt
e-post: dataskyddsombud@nynashamn.se.


Läs mer om GDPR på nynashamn.se/gdpr och hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Sök

Språk