Regler och villkor för bibliotekstjänster

Bibliotekskortet

Var rädd om ditt bibliotekskort, det är en värdehandling. Bibliotekskortet är personligt och du är ansvarig för allt som lånas på kortet. Första kortet är gratis. Det kostar 25 kronor att ersätta ett borttappat kort. Om du tappar kortet – kontakta biblioteket så att vi kan spärra kortet.

Lånetid och lånehistorik

Fyra veckor är den normala lånetiden. Om boken är reserverad blir lånetiden två veckor. För film gäller en veckas lånetid. Du kan låna om via vår hemsida eller via telefon. 

Dina lån är hemliga. Vi talar inte om för någon vad du har lånat. När du har lämnat tillbaka en bok och betalat eventuella avgifter kopplade till boken försvinner alla uppgifter om vad du har lånat. Vi kan inte se vad du har lånat tidigare om du inte specifikt har valt tilläggstjänsten Lånehistorik. Detta gör du via hemsidan eller med hjälp av bibliotekspersonalen på biblioteket. Du kan när som helst ta bort tillägget och då försvinner din historik.

Biblioteket tar ut avgifter på skadade eller förlorade emballage. Mer upplysning om schablonbelopp ges av biblioteket. Ersättningsbelopp för fjärrlån avgörs av utlånande bibliotek. Syftet med avgifterna är att bibliotekets medier ska cirkulera effektivt och komma många till del. Merkostnaden för kravverksamhet skall även täckas.

Vill du veta mer?

Kontakta biblioteket, e-post: biblioteket@nynashamn.se

Så här hanterar vi dina personuppgifter

När du får ett bibliotekskort behöver vi ha dina personuppgifter (t.ex. personnummer, namn, adress och telefonnummer). Vi behöver uppgifterna för att kunna hantera lån och andra bibliotekstjänster som du får tillgång till genom ditt bibliotekskort. Vi sparar uppgifterna i vårt låntagarregister. Låntagarregistret är gemensamt för fyra kommuner: Södertälje, Salem, Nynäshamn och Nykvarn.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) artikel 6.1 punkt b.

Dina personuppgifter uppdateras mot folkbokföringen under den tid du är låntagare hos biblioteken. Om du inte lånat något på 3 år kommer dina uppgifter att gallras från vårt register.

Om vi lämnar dina uppgifter vidare till en samarbetspartner, till exempel en leverantör av systemtjänster, skriver vi ett avtal med dem. Det kallas personuppgiftsbiträdesavtal. Avtalet garanterar att leverantören bara får använda dina uppgifter för de bibliotekstjänster vi kommit överens om. De får inte heller sprida uppgifterna vidare.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilken information vi har om dig. Det kallas att få ett registerutdrag. Du får registerutdraget inom en månad. Skulle det ta längre tid får du veta orsaken till förseningen.

Du kan också begära att felaktiga uppgifter rättas, och att uppgifterna begränsas eller tas bort. För att kunna ta bort alla uppgifter om dig i vårt register behöver du lämna tillbaka det du har lånat och betala eventuella avgifter.

Vill du få ett registerutdrag, begära att uppgifter rättas eller invända mot behandlingen, kontakta:
Kultur-fritidsnamnden@nynashamn.se

Du har också rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Vill du veta mer?
Kontakta kommunens dataskyddsombud: Maria Ekstedt, e-post: dataskyddsombud@nynashamn.se.

Läs mer om GDPR på nynashamn.se/gdpr och hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Sök

Språk