Vision 2040 för Nynäshamns kommun

Vision 2040 för Nynäshamns kommun

Din röst är viktig. Var med och påverka nu.

Gör din röst hörd. Hur skulle du beskriva Nynäshamn 2040? 

Nynäshamns kommun har nu startat upp sitt visionsarbete för 2040 som skall involvera invånare, företagare, kommunala tjänstemän, politiker och besökare. Visionen i sig kan innehålla allt från några korta innehållsrika ord till stora utvecklingsområden. Det viktiga är att den är gemensam och att många olika röster hörs.

På biblioteken finns möjlighet att i pappersform besvara enkäten eller med tre ord skriva ned sina tankar kring Nynäshamns kommun 2040.

Du kan även besvara enkäten digitalt, det kan du göra på denna sida. 

För den som vill veta mer finns all information kring visionsarbetet samlat på kommunens nystartade visionsportal. Där kan du följa det pågående visionsarbetet och låta dig inspireras till egna aktiviteter för att samtala om Nynäshamn 2040.

Sök

Språk