Tidigare i Konsthallen

Tidigare i Konsthallen

De två senaste årens konstutställningar visas här.

Mattias Olsson - bokillustrationer och måleri

14/12 2019 - 25/1 2020 

I den här utställningen får ni lära känna Mattias Olssons bildvärld. Han är utbildad konstnär på Malmö Konsthögskola och arbetar idag både som konstnär och illustratör. Med sin gedigna erfarenhet som bildpedagog på Kulturhuset i Stockholm samt Moderna museet, är han ofta anlitad som bildworkshopledare ute på skolor och bibliotek tack vare satsningen Skapande Skola från Kulturrådet. På somrarna turnerar han med projektet Alla tecknar! i Blekinge län – med visionen att ge plats för lusten att teckna hos barn och unga.

Som illustratör har Mattias en bred erfarenhet, han har illustrerat för de flesta bokformat och genrer – i denna bredd finner man dock alltid en röd tråd. Den realistiska bildstilen närmar sig konsten och ofta finns såväl humor som svärta närvarande i illustrationerna. (Bild från Mattias Olssons utställning syns på sidans övre del.)

Ingrid Rådmark, skulptur och måleri

Bild från Ingrid Rådmarks konstutställning16/11- 7/12 2019

Ingrid Rådmark arbetar som bildkonstnär med olika material och tekniker, ofta i serier. Hon sandgjuter metaller, gips och betong, bygger i Ingrid Rådmarks utställningbambu, papper och textil, och syr i plåt. Ingrid återanvänder ofta material, från upphittat skrot till gallrade biblioteksböcker.

Ingrid Rådmark är bosatt på Ekerö, är utbildad bland annat på Konstfack och har en rad separatutställningar bakom sig, t ex på Mors Mössa i Göteborg, Örebro Konsthall och på Norrbottens Museum. I sin hemkommun Ekerö har hon gjort konstverket Vikingarondellen vid Ekerövägen/Älvnäsvägen. 

Sam Westerholm, skulptur och teckning

12/1 - 2/2 2019

Bild från Sam Westerholms konstutställningSam Westerholm är bildkonstnär och skulptör. Han skulpterar i brons, sten, trä, gips och lera, men arbetar även med teckningar och grafik. I Nynäshamns kommun finns flera skulpturer av Sam, till exempel det större verket "Vågspel med fisk" i brons i Stadsparken (1998) och träskulpturen ”Maria och barnet” i Nynäshamns kyrka (1996). Det kanske inte alla känner till är att Sam även har gjort Nynäshamns kommuns trafikstopp - "Ejdern" (2000).
Bland de offentliga utsmyckningarna som finns utanför kommunen kan till exempel "Möte mellan bagge, människa och organism" i trä, brons och betong på Flemingsbergs pendeltågsstation (1989), monumentet över Ivar Lo-Johansson i granit och brons i Tungelsta (2001) nämnas. 
Sam Westerholm är född 1947 i Ingå i Finland, familjen flyttade 1950 till Stora Vika i Nynäshamns kommun. Sedan många år är Sam bosatt och har sin ateljé i Djursnäs, Ösmo. 

 

Fotografi av Jerker Andersson. Copyright:Jerker AnderssonFotograf Jerker Andersson visar utställningen Phone Diary

17/11 - 8/12 2018

Förutsättningarna för fotografi har förändrats.
Vi lever numera med ett enormt flöde av bilder som vi ofta betraktar på skärm.
Det finns över en miljard smartphones i världen och det är idag världens vanligaste kameratyp.
Det skapar fantastiska kulturella, sociala och demokratiska möjligheter.
Phone Diary är observationer ur tillvaron, fotograferat med en smartphone.


Phone Diary är ett projekt där fotografen Jerker Andersson har utforskat och dokumenterat sin vardag och omgivning med kameran i sin mobiltelefon. Bilderna tagna med mobiltelefonen blev Jerker Anderssons sätt att föra ett slags dagboksanteckningar. Genom mobilen fångar han det till synes obetydliga och enkla. Förutom utställningen Phone Diary har Jerker Andersson publicerat tre böcker från projektet; Phone Diary XIII, XIV och XV, utgivna på eget förlag.
Jerker Andersson, verksam som fotograf i Göteborg sedan 1989, utbildad på Fotohögskolan (nuvarande Akademin Valand), Göteborgs Universitet 1989-93. Arbetar med samtidsdokumentationer, porträtt och reportage. 

 

Tre konstnärer: Karin Magnusson, Marianne Kube, Erwin Kube

29/9 - 20/10 2018

Från utställningen Tre konstnärerKarin Magnusson, skulptur och masker i papier-maché

Dockor och teater har alltid fascinerat Karin Magnusson. Hennes arbetsområden är teater, TV, kyrkor och egna utställningar. Hon ser masken/dockan som ett instrument som hon överlämnar till dockspelaren/skådespelaren att vidare utforska dess möjligheter. Karin arbetar i papier-maché som är lätt och formbart. Tillsammans med klister och lim blir det samtidigt ett mycket starkt material. Karin Magnusson är född 1941 i Västergötland. Hon är praktikutbildad hos dockmakare Arne Högsander, genom Hantverksskola i Nyköping 1986-1989 och kurs i masktillverkning i Tyskland 1992.

Marianne och Erwin Kube, måleri

Erwin Kube kom från Wien med en examen i inredningsarkitektur som 23-åring. I Sverige vidareutbildade han sig till industridesigner och arbetade sedan med det inom offentliga miljöer. År 1986 köpte Marianne och Erwin Kube ett galleri med ramverkstad på Regeringsgatan i Stockholm. Parallellt med detta arbete utvecklade Erwin sin bildkonstnärliga sida genom att måla och teckna. Marianne Kube är utbildad bildlärare (1967) och har arbetat med detta fram till sin pensionering 2007. Måla och teckna har hon gjort hela sitt liv och hon har haft ett 40-tal samlings- och separatutställningar. Erwin och Marianne Kube har tillsammans deltagit i ett antal samlingsutställningar.

 

Målning av Dan WedegrenDan Wedegren - måleri

1-22/9 2018

För mig handlar måleriet om improvisation. Jag har inga direkta förlagor utan utgår från en vag idé, kanske en färgställning eller ett mönster av skuggor i ett skogsparti.
Det större formatet hjälper mig, omsluter mig som ett stycke natur där jag kan gå vilse. Kanske måste jag korrigera och ge målningen en ny riktning. På omvägen hittar jag nya möjligheter. I en skog kan man gå åt flera håll.
Som motiv ger den mig frihet samtidigt som jag förankras i ett rum jag känner till. Jag vet hur det är att gå mellan trädstammar och sly, men inte mellan abstrakta former som inte representerar något. Skogen ger mig möjlighet att väga vad jag gör, om färgen och de olika formerna är rätt eller fel. För mig.
I utställningen på Nynäshamns konsthall visar jag målningar från de tre senaste åren, oljor på pannå.

/Dan Wedegren med hjälp av Bengt Jansson-Wennberg
Dan Wedegren är född 1977 i Eskilstuna och verksam i Stockholm. Han har haft ett antal separat- och grupputställningar i Sverige och Tyskland. De senaste åren bland annat på Galleri Candyland (2018), Liljevalchs vårsalong (2018 & 2016) och Nationalgalleriet (2017)

 

 

 

Sök

Språk