Mötet mellan barnens projekt och skulptören Sam Westerholm
Ett vitt ark med målade vågor i olika färger.

Skärmutställning:
Barn som subjekt och samhällsmedborgare - ett projekt om vågor på Cykelskogens förskola. 

Avdelningen Sadeln på Cykelskogens förskola har under våren kopplat ihop projektet om vågor med Sam Westerholms skulptur i stadsparken – Vågspel med fisk. Sadelns barn har fått arbeta och uttrycka sig på många olika sätt i sitt ”vågskapande”. 

Läs mer om utställningen.

Språk