Gustaf Lilliestierna - Nyckfulla härledningar
Målning av Gustaf Lilliestierna:

Nyckfulla härledningar - Gustaf Lilliestierna visar måleri. 

Vernissage lördag 1 oktober kl 11-14. 

Pågår till och med 22 oktober. 

Målningen på bilden: Premiss 1: Aristoteles hävdar att Orpheus aldrig existerat, olja på duk, 70x70 cm. 

Läs mer om utställningen. 

Språk