Mobilitetsvecka och ny bibliotekscykel!

Mobilitetsvecka och ny bibliotekscykel!

Europeiska mobilitetsveckan - för hållbara resor och transporter

Med anledning av Europeiska mobilitetsveckan 16-22 september skyltar biblioteket med böcker med anknytning till ämnet. Dessutom passar vi på att visa upp vår nya bibliotekscykel!


Europeiska mobilitetsveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Kampanjen omfattar ett stort antal länder i Europa. 2020 deltog cirka 3 300 städer i 53 länder och i Sverige deltog 42 kommuner.

För mer information om mobilitetsveckan: se kommunens webbplats.

https://nynashamn.se/service/boende--miljo/klimat-miljo--och-naturvard/mobilitetsveckan

Sök

Språk