Litteraturpedagogen

Litteraturpedagogen

Litteraturpedagog Anna Edgren                

Kontakt: anna.edgren@nynashamn.se
08-520 683 19  

Mitt övergripande uppdrag är att verka för utökad språkutveckling och läsinspiration. Mina målgrupper i Nynäshamns kommun är barn och ungdomar, deras föräldrar och pedagoger på förskolor och grundskolor. 

Jag besöker förskolegrupper och skolklasser och har sagostunder och bokpresentationer.  

Just nu leder jag även ett bilderboksprojekt för pedagoger på förskolorna.

Jag deltar gärna på föräldramöten och talar bland annat om hur böcker, sång, rim, ramsor, och lekar är fantastiskt bra verktyg för att främja språkutvecklingen.   

Två omfattande uppdrag är mitt arbete med bokpåsar och skollådor.

För tillgång till Bokotekets kataloger - Kontakta Anna Edgren: anna.edgren@nynashamn.se

Bokotekets kataloger:

  • Brytiga böcker 
  • Nyheter i Bokotekets katalog!
  • Gemensam katalog

Bokotekets skollådor finns i olika ålderskategorier:

  • 12-15 år
  • 9-12 år
  • 6-9 år         

Katalog över förskolans temalådor:           

Temalådor för förskolan.               

Språksatsningens bokpåsar

Som en del av Språksatsningen i Nynäshamns kommun har det köps in och sammanställts bokpåsar. De delas ut till alla förskolor, som önskar, i kommunal regi. Syftet är att böcker ska finnas lättillgängliga och föräldrarna och barn ska kunna låna med dem hem från förskolan. 

Varje förskoleavdelning har ca 6 bokpåsar. Till barn som har annat modersmål än svenska finns det i stor utsträckning bokpåsar med böcker på deras språk. Bokpåsarna har två åldersindelningar, 1-2 år för de yngsta och 3-5 år för de äldre.  

Varje bokpåse innehåller 3-5 böcker. Totalt finns det i dagsläget 1009 bokpåsar med totalt ca 4300 böcker. Till barn med annat modersmål än svenska finns 44 språk representerade i 215 påsar.

Tanken är att bokpåsarna byts 2 gånger/termin, dvs 4 gånger/ år. Förhoppningen är att bokpåsarna ska inspirera till mer läsning, ge ett varierat utbud av böcker och resultera i fler besök på kommunens bibliotek.

Bokotekets skollådor

Bokotekets skollådor finns som en resurs till grundskolorna i kommunen. I dagsläget finns det 191 lådor. De är anpassade till åldrarna 6-15 år. I varje låda finns ca 30 böcker. Urvalet, till största delen skönlitteratur, har till viss del skett i samarbete med pedagoger i Nynäshamns kommun. Vissa innehåller 30 ex. av samma titel medan andra lådor har blandat innehåll. Med varje låda medföljer kort information, boklista och utvärdering. Efter hand ska de kompletteras med tips och idéer till arbetssätt från mig. Även de pedagoger som använder lådorna välkomnas att lämna idéer och erfarenheter så att en "idébank" skapas. 

Lådorna bokas genom kontakt med mig och sker genom bibliotekets lånesystem BOOK-IT. Lånetiden är 6 veckor. Möjlighet till förlängning finns om ingen annan låntagare står på kö. Dock är lådorna ej tänkta som termins- eller läsårslån. 

Kärlek känner inga gränser

Nya böcker för unga, svenska

555800
Hundra procent rost
554945
Ett illegitimt barn
554946
Noll dagar kvar
554664
Dödens vita rosor
554108
Repor i lacken
554018
De tar allt ifrån mig
553970
Askfrun hämnas
554115
Dunka plåt
553490
Fallet från Eden
547974
Nick och Charlie
552295
Mörkerstig
549740
Det blev inget sommarlov
549093
Kraften
551457
Veta sin plats
164114
Glappet
549890
En stad som brinner
550342
Månens son
550260
Musgraves ritual
549677
Kanske är det längtan
547859
Bränder
548615
Nästan ihop

Nya böcker för unga, engelska

192927
Speak
554084
How to excavate a heart
554636
Give a boy a gun
514990
Jujutsu Kaisen: 18
504709
This is where it ends
548587
We weren't looking to be found
547140
Rebel Robin
546978
The ballad of never after
545148
Ghosted
4963
Two timer
512651
Jujutsu Kaisen: 17
544685
Into the heartlands
15512
Little women
512652
Jujutsu Kaisen: 16
465351
After Tupac and D Foster
514322
The twisted ones
514319
The silver eyes
508176
Jujutsu kaisen: 15
503733
Rebel
503772
The Similars
503803
10 blind dates

Sök

Språk