Litteraturpedagogen

Litteraturpedagogen

Litteraturpedagog Anna Edgren                

Kontakt: anna.edgren@nynashamn.se
08-520 683 19  

Mitt övergripande uppdrag är att verka för utökad språkutveckling och läsinspiration. Mina målgrupper i Nynäshamns kommun är barn och ungdomar, deras föräldrar och pedagoger på förskolor och grundskolor. 

Jag besöker förskolegrupper och skolklasser och har sagostunder och bokpresentationer.  

Just nu leder jag även ett bilderboksprojekt för pedagoger på förskolorna.

Jag deltar gärna på föräldramöten och talar bl.a om hur böcker, sång, rim, ramsor, lekar m.m är fantastiskt bra verktyg för att främja språkutvecklingen.   

Två omfattande uppdrag är mitt arbete med bokpåsar och skollådor.

För tillgång till Bokotekets kataloger - Kontakta Anna Edgren: anna.edgren@nynashamn.se

Bokotekets kataloger:

  • Brytiga böcker 
  • Nyheter i Bokotekets katalog!
  • Gemensam katalog

Bokotekets skollådor finns i olika ålderskategorier:

  • 12-15 år
  • 9-12 år
  • 6-9 år         

Katalog över förskolans temalådor:           

Temalådor för förskolan               

Språksatsningens bokpåsar

Som en del av Språksatsningen i Nynäshamns kommun har det köps in och sammanställts bokpåsar. De delas ut till alla förskolor, som önskar, i kommunal regi. Syftet är att böcker ska finnas lättillgängliga och föräldrarna och barn ska kunna låna med dem hem från förskolan. 

Varje förskoleavdelning har ca 6 bokpåsar. Till barn som har annat modersmål än svenska finns det i stor utsträckning bokpåsar med böcker på deras språk. Bokpåsarna har två åldersindelningar, 1-2 år för de yngsta och 3-5 år för de äldre.  

Varje bokpåse innehåller 3-5 böcker. Totalt finns det i dagsläget 1009 bokpåsar med totalt ca 4300 böcker. Till barn med annat modersmål än svenska finns 44 språk representerade i 215 påsar.

Tanken är att bokpåsarna byts 2 gånger/termin, dvs 4 gånger/ år. Förhoppningen är att bokpåsarna ska inspirera till mer läsning, ge ett varierat utbud av böcker och resultera i fler besök på kommunens bibliotek.

Bokotekets skollådor

Bokotekets skollådor finns som en resurs till grundskolorna i kommunen. I dagsläget finns det 191 lådor. De är anpassade till åldrarna 6-15 år. I varje låda finns ca 30 böcker. Urvalet, till största delen skönlitteratur, har till viss del skett i samarbete med pedagoger i Nynäshamns kommun. Vissa innehåller 30 ex. av samma titel medan andra lådor har blandat innehåll. Med varje låda medföljer kort information, boklista och utvärdering. Efter hand ska de kompletteras med tips och idéer till arbetssätt från mig. Även de pedagoger som använder lådorna välkomnas att lämna idéer och erfarenheter så att en "idébank" skapas. 

Lådorna bokas genom kontakt med mig och sker genom bibliotekets lånesystem BOOK-IT. Lånetiden är 6 veckor. Möjlighet till förlängning finns om ingen annan låntagare står på kö. Dock är lådorna ej tänkta som termins- eller läsårslån. 

Sök

Språk