angle-left Folkrörelsearkivet

Folkrörelsearkivet

I folkrörelsearkivet får kommunens aktiva föreningar förvara sitt arkivmaterial gratis under säkra former.

NIF:s handbollslag 1940. Damer födda 1915-1920. Foto Peddy Moberg, Nynäshamns bildarkivDet är också en naturlig förvaring av arkiv från äldre föreningar och när en förening läggs ner. Då blir en förenings handlingar möjliga att söka i både för föreningen själv och för andra intresserade till exempel forskare. I arkivet finns handlingar från olika typer av föreningar. Det kan vara politiska, kulturella, idrotts- och friluftsföreningar och nykterhetsföreningar för att nämna några. De föreningar som har sina handlingar i folkrörelsearkivet går att söka på den här sidan: Arkivregister Stockholms län. Välj "Nynäshamns bild- och folkrörelsearkiv" i fältet Institution.

Folkrörelserarkivet är en avdelning inom Nynäshamns bildarkiv. Det ligger i Nynäshamns bibliotek och är öppet efter överenskommelse med Emma Palmér, telefon 08-520 68312, emma.palmer@nynashamn.se

Vill du att din förenings historia ska försvinna?

Offentliga myndigheter är enligt arkivlagen skyldiga att lämna in sina handlingar till arkiven. Något liknande regelverk finns inte för ideella föreningar. Det kan leda till att handlingar som kan vara värdefulla för forskningen försvinner eller förstörs. 

Är ert föreningsarkiv utspritt på många händer,  t ex hos tidigare ordförande eller sekreterare, så är det viktigt att samla in dessa handlingar innan de går förlorade. Ett samlat, välvårdat och lätt åtkomligt föreningsarkiv är en guldgruva om till exempel föreningen ska jubilera eller ta fram en jubileumsskrift.En sida ur Arne Janssons fotoalbum.

Ordna, vårda och bevara din förenings historia

1. Samla ihop alla handlingarna som utgör föreningens arkiv.
2. Har handlingar från flera olika föreningar blandats ihop - skiljs dessa åt. Varje förenings arkiv förtecknas för sig.
3. Grovsortera efter varje typ av handling - protokoll för sig, räkenskaper för sig och så vidare.  

Detta bör man spara:
Allt material skapat av den egna föreningen. Är ni osäkra, spara hellre för mycket än för lite. Se till att någon eller några har ansvaret för arkivet i er förening och att det förvaras sammanhållet och kompletteras efter hand.

Protokoll från den egna föreningen. Även sektions- och kommittéprotokoll. Bevara alltid det undertecknade originalet och alla bilagor.

Verksamhets- och revisionsberättelser i undertecknade original

Medlemsförteckningar

Stadgar, avtal, kontrakt och ekonomisk redovisning

Korrespondens - inkommande brev, skrivelser, kopior av utgående brev

Övriga handlingar efter egen bedömning, t ex fotografier, pressklipp

Sök

Språk

sv-se