Däremellan bladen
Däremellan bladen

Anna Henriksson och Stina Pettersson visar fotografi och kollage. 

Välkommen till vernissage lördag 3 september kl 11-14. 

Utställningen pågår till och med 24 september.

Däremellan bladen är en utställning där båda konstnärerna närmat sig bokens betydelse och dess olika sätt att tala till oss som läsare. Stina Pettersson har bokstavligen skurit isär böcker för att organisera och hitta nya tolkningar av dess innehåll. Anna Henriksson närmar sig i sin tur olika spår som tidigare läsare har lämnat efter sig.

Läs mer om utställningen. 

Språk